Oprogramowanie zarządzające dla inżynierii zakładowej

Do rozwoju BIMASWEB zostało włożone wiele lat pracy programistycznej oraz wiedze doświadczonych inżynierów. BIMASWEB jest stale rozwijany. Dzięki temu doprowadziło to do wysokiego poziomu akceptacji tego programu wśród użytkowników.

FOR RENT

SOFTWARE AS A SERVICE

Twoje korzyści w skrócie

 • Wysoka wydajność ekonomiczna i niskie koszty eksploatacji.
 • Wspólne, jednoczesne i bezpieczne korzystanie z danych przez wszystkich uczestników projektu.
 • Prosta instalacja i nieskomplikowana obsługa.
 • Zarządzanie powiązanymi dokumentami.
 • Zarządzanie użytkownikami (prawa grupowe/przydział użytkowników do projektu).
 • Wielojęzyczne interfejsy (DE/EN jako standard, PL/FR itd. opcjonalnie).

Faktcheck

Funkcje programowe

 • Zapisywanie szczegółów spawania na rysunku montażowym
  (pozycje planu spawania).
 • Rejestrowanie wszystkich specyfikacji dotyczących spawania i testowania dla projektu (tworzenie planu spawania i testowania).
 • Rejestrowanie kwalifikacji personelu spawalniczego i badawczego zaangażowanych przedsiębiorstw.
 • Rejestrowanie i dokumentowanie przeprowadzonych badań spawalniczych, wyżarzania i badań nieniszczących.
 • Przygotowanie dokumentacji klienta związanej z planem spawania i testami (dokumentacja końcowa, zarządzanie dokumentacją).
 • Raport o postępach i dokumentacja jakościowa wykonanych prac (Monitoring).
 • Dostarczanie aktualnych informacji dla kierownictwa projektu w celu optymalizacji jakości i wydajności.
 • Docelowy i rzeczywisty status produkcji może być wyświetlany graficznie.
  W ten sposób już na wczesnym etapie rozpoznawane są pojawiające się wąskie gardła i odchylenia od planu.