Dzięki WELDWEB oprogramowanie spawalnicze WELDRX, które już odniosło sukces w wielu krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach, zostało technicznie rozwinięte.

Wspiera on użytkowników w tworzeniu dokumentacji jakościowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, np. w zakresie zarządzania i dokumentowania produktów spawalniczych, specyfikacji procedur spawalniczych (WPS) i kwalifikacji procedur spawalniczych.

FOR RENT

SOFTWARE AS A SERVICE

za 49,00 Euro co miesiąc

Wyroby spawane

 • Erfassen, Rejestrowanie, zarządzanie i dokumentowanie wyrobów spawanych zgodnie z
  EN 287-1, EN ISO 9606-1, -2, -3, -4, -5
 • Monitorowanie zapisów dotyczących działalności w celu utrzymania ich ważności
  świadectwa
 • Sporządzanie list jako dokumentu roboczego (np. lista wszystkich ważnych E-Hand
 • Wyszukiwanie odpowiednich spawaczy do konkretnego zadania spawalniczego
 • Wypełnianie dokumentów związanych z kwalifikacjami spawaczy

Kwalifikowanie technologii spawania (WPQR)

  • Rejestrowanie i zarządzanie kluczowymi danymi testów kwalifikacyjnych procedur
  • Poszukiwanie odpowiednich kwalifikacji do spawania dla danego zadania spawalniczego
 • Składanie dokumentów związanych z kwalifikacją do procedury

Specyfikacje technologii spawania (WPS)

 • Przechwytywanie, zarządzanie i dokumentowanie specyfikacji procedur spawalniczych
  (standardowe i robocze WPS)
 • Sporządzanie list jako dokumentu roboczego (np. lista wszystkich dostępnych
  instrukcje spawania)
 • Poszukiwanie odpowiednich instrukcji spawania dla danego
  zadanie spawalnicze
 • Przechowywanie dokumentów związanych z WPS

Próbki pracy

 • Zarządzanie próbkami pracy

Zarządzanie stemplami spawalniczymi

 • Wydawanie pieczęci spawacza

Zadanie spawania

 • Wyszukiwanie odpowiedniego spawacza, VP i WPS dla danego zadania spawalniczego

Generator szkiców

 • Tworzenie prostych szkiców szwów w celu włączenia ich do WPS

Podstawa zawiera.

 • Minimalny okres 6 miesięcy
 • Umowa na wsparcie i konserwację
 • Zarządzanie uprawnieniami (administrator, użytkownik, gość)
 • Języki DE/EN

Dodatkowe funkcje i moduły

 • Multiuser
 • Dodatkowe języki (hiszpański, francuski, holenderski, polski,
  portugalski, chiński, rosyjski)
 • EN ISO 14732
 • ASME (WPQ, WOPQ, PQR, WPS)
 • EN 1090 WEB